Stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w obwodzie Rybackim - Parsęta 1

 

I. Rzeka Parseta, dopływy, starorzecza, zbiorniki na Wogrze, Kanał drzewny - wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:

 1. opłata roczna - 250 zł,
  1. zniżka dla młodzieży do 18 lat i osób powyżej 65 r. życia oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością - 175 zł (30%),*
 2. Zezwolenie okresowe - 1 dniowe - 25 zł,
 3. Zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 50 zł,
 4. Zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 90 zł,
 5. Zezwolenie okresowe - 30 dniowe - 125 zł.

 

II. Zbiorniki na Wogrze, rozlewisko Pyszka, Kanał Drzewny i starorzecza - wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:

 1. opłata roczna - 100 zł,
  1. zniżka dla młodzieży do 18 lat i osób powyżej 65 r. życia oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością - 70 zł (30%),*
 2. Zezwolenie okresowe - 1 dniowe - 15 zł,
 3. Zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 30 zł,
 4. Zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 45 zł,
 5. Zezwolenie okresowe - 14 dniowe - 60 zł,
 6. Zezwolenie okresowe - 30 dniowe - 80 zł.

 

(*)Dokument potwierdzający prawo do zniżki należy okazać na każde wezwanie osób uprawnionych do kontroli.

Logowanie